[Telegram] Hướng Dẫn Bot Rose Xóa Link Spam Kèm Theo Hình Phạt kick Khỏi Group

Xin Chào Các Bạn

Chắc có lẽ nhiều bạn đang sử dụng Telegram Group để phát triển cộng đồng cho chính mình, nhưng khi cộng đồng lớn quá nhanh, sẽ dẫn đến nhiều Member SPAM phá, gửi link Virus, dùng từ ngữ thiếu văn hóa…mà bạn thì không thể trực 24/24 để xử lý…mà dùng các giải pháp như Combot, và các loại BOT khác thì bạn phải trả phí khá cao… và với bản thân tôi thì tôi thích dùng BOT Telegram ROSE vì nó vừa FREE, vừa dễ cấu hình.

Dưới đây thì mình sẽ hướng dẫn nhanh, gọn, lẹ bằng cách chỉ đưa ra hướng dẫn, command (câu lệnh cấu hình), bạn chỉ việc Copy/Paste (hoặc thay đổi chút nội dung) là đã hoàn tất cấu hình. Còn các command nâng cao, bạn chịu khó đọc thêm tài liệu của Telegram BOT ROSE để cấu hình thêm nhé, còn mình thì nghịch nhiều, nên chọn đủ dùng như hướng dẫn dưới là được.

Lại là Mình Đây, Nay GroupMMO chia sẻ các cài đặt đơn giản trên bot Rose 

Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách vừa chặn link spam hoặc chặn từ cấm khi sử dụng lệnh /lock nhé

Không vòng vo nhiều nữa 

Đầu tiên vẫn là group phải add bot rose và set admin nhé 

ắt các quyền truy cập từ Member vào con BOT Telegram ROSE (chỉ có admin mới truy cập được)

/disable adminlist approval connect fedadmins fedinfo fedsubs runs saved warnings warns rules notes locktypes locks kickme info id flood filters

Cài ngôn ngữ tiếng Việt cho em BOT Telegram ROSE

/setlang VI

Cài đặt Captcha (bạn có thể đổi nội dung tùy ý)

/setmutetext Nếu bạn không phải là BOT bấm vào đây

Bật tính năng này lên:

/welcomemute on

Cài đặt lời chào khi có một thành viên nào đó mới tham gia

/setwelcome Xin chào {fullname}! Chào mừng bạn đã tham gia {chatname}!

Lock các tính năng khi thành viên chat mà có sử dụng kèm theo:

/lock url rtl phone location game forward email contact command button bot

Như trên bạn thấy rất rõ là thành viên chat mà gửi những thông tin như sau, thì sẽ bị BOT chặn, và xóa tin nhắn ngay khi có URL (Link), rtl (giống ngôn ngữ ả rập), phone (số điện thoại), game (các lại game, hay bot game), forward (tính năng chuyển tiếp từ cộng đồng khác vào), email (ai để lại email), contact (thông tin lien lạc), command (câu lệnh), button (nút bấm), bot (và add các loại BOT) khi thành viên làm những hành động này, thì sẽ bị xóa ngay lập tức

Bật tính năng cảnh báo khi tin nhắn thành viên bị xóa bởi câu lệnh trên

/lockwarns on

Rồi vậy là xong…dưới đây mình thêm vài câu lệnh Option giúp mở rộng thêm các câu lệnh trên

Ví dụ: với câu lệnh lock url, nếu đúng các link từ những website của bạn, hay website nào bạn cảm thấy tin tưởng…mà thành viên hỏi và đăng link…xong cái bị con BOT lock và xóa tin nhắn luôn thì sao?

Chấp nhận một vài URL nhất định được phép đăng lên Group (nhớ đổi lại tên miền cho đúng nhé)

/whitelist gafaba.com tenmien1.com tenmien2.net tenmien3.org

Chống chat quá nhanh, khi có thành viên nào đó gửi tin nhắn quá nhanh quá nhiều thì ta set như sau:

Cấu hình dưới mình để là 11 = nghĩa là gửi liên tục 11 tin nhắn…là mình sẽ chặn hành động gửi ngay lập tức

/setflood 11

Nếu vẫn vi phạm thì bạn sẽ cấm họ chat trong vòng bao lâu: mình set dưới là 4w (4 tuần)

/setfloodmode tmute 4w

Đơn giản quá nhỉ, với command trên là bạn đã có ngay một “em BOT” dễ thương làm việc 24/24 trong lúc bạn vẫn ngủ ngon.

Gửi lệnh này vào Group

/lock url ( ở đây mình chặn link thôi nhé )

Các Loại khóa là: 

– all

– album

– audio

– bot

– button

– command

– comment

– contact

– document

– email

– emojigame

– forward

– forwardbot

– forwardchannel

– forwarduser

– game

– gif

– inline

– invitelink

– location

– phone

– photo

– poll

– rtl

– sticker

– text

– url

– video

– videonote

– voice

Tiếp Theo: 

/lockwarns on  ( Bật Chế Độ Cảnh Báo Lên)

Bước Tiếp 

/warnings kick (Chọn Hình Phạt)

<ban/kick/mute/tban/tmute>

/setwarnlimit 2 (Cài Đặt Số lần Cảnh Báo Rồi mới Trừng phạt)

Ở đây mình đặt là 2 lần 

Similar Posts